Tiltak i forbindelse med cornaviruset

Vi kan alle bidra til å begrense smitten. Det samfunnsansvaret tar vi i fellesskap.

På Strand er alle arrangementer i regi av regionen (Strand, Acta, Normisjon) avlyst de kommende 14 dager. Vi står i dialog med alle eksterne grupper som skal leie Strand fremover, og flere av disse gruppene har nå avlyst sine arrangementer. En risikoanalyse gjøres i dialog med leietakere og ut i fra de råd vi til enhver tid får fra sentrale myndigheter, Folkehelseinstituttet (FHI) og fra Sandefjord kommune.