Villatomt solgt

Øst for Strand leirsted, på den andre siden av fylkesveien ligger «Villaen». Villaen ble i sin tid brukt som overnattingssted for barn på leir. Siden slutten av 50-taller har Villaen stort sett bare blitt brukt sporadisk under våre leirer. De siste 30-40 årene har forfallet vært stor på den flotte villaen. Om er et større området rundt villaen skilt ut som en eget tomt og regulert for 6-7 nye fritidsboliger. Strand nærmeste nabo har kjøpt tomten. Vi er meget fornøyd med denne løsningen og tror dette blir en god løsning for begge parter. I forbindelse med dette salget har også tomten Strand ligger på blitt regulert. Flere av de store flotte trærne mot sjøen har blitt fredet sammen med strandlinjen vår. Det er avdekket et naturmangfold i sjøbunden som gjør at det ikke er mulig å mudre sjøbunnen. På land har vi derimot fått på plass flere ulike framtidsscenarioer for videre utvikling av Strand. Pengene fra salget av Villatomta skal brukes til oppgradering og videre utvikling av Strand leirsted.  

Adresse:

Østerøyveien 233

3237 Sandefjord

Kontakt:

Ruben Heitmann

tlf: +47 404 97 514

ruben.heitmann@normisjon.no

faceWhiteIkon.png

Strand leirsted eies og driftes av Normisjon region Vestfold / Buskerud