top of page

Våre egne

arrangementer på Strand

St Hans 23 liggende.jpg
IMG_0835.HEIC

Sommerleir på Strand 2024

Acta VeBu arrangerer sommerleir på Strand. Se deres nettsider for mer informasjon.  

Nyheter fra Strand

Renovering av hytter på Strand

 

Strand ble kjøpt av Indremisjonsselskapet Vestfold krets (nå Normisjon region Vestfold og Buskerud) i 1943. Det ble raskt et samlingssted for kirke – og bedehusfolk fra hele Vestfold. Fremdeles er, og skal, Strand være et leirsted for barn og ungdom og et samlingssted for kirke – og bedehusfolk. Vi ønsker også å legge til rette for at Strand skal være et godt egnet sted for mange andre grupper. I dag leies Strand ut til mange ulike organisasjoner, menigheter, skoler og idrettsforeninger. Det leies også ut til privatpersoner. 

I sitt møte 2. oktober 2023 vedtok regionstyret en totalrenovering av i første omgang tre av hyttene. Hyttene vil få samme størrelse som i dag, men det vil bli lagt inn toalett og dusj på hvert av de fire rommene. Det blir totalt 16 sengeplasser pr. hytte. Den fjerde hytta vil få endret fasade mot sjøen. Vi må derfor vente med den til byggesøknad er godkjent. Vi er også avhengig av å se renoveringskostnadene på de tre første hyttene før vi setter i gang med nummer 4.

Arbeidet med renoveringen av tre hytter starter i november. Gjennestad drift har påtatt seg arbeidet med å være ansvarlig for prosjektet. Vi er glade for at Gjennestad, en av våre egne skoler, har sagt ja til å stille med ressurser til dette prosjektet. Det siste året har antall gjestedøgn på Strand økt betydelig. Foreløpige prognoser for 2024 tyder på at denne utviklingen fortsetter. Med ny-renoverte hytter vil vi kunne tilby gode overnattingsmuligheter til flere.

Både små og store grupper ønsker å leie Strand. Fra mange av våre egne fellesskap i Normisjon og Acta – barn og unge i Normisjon, har det kommet ønske om at Strand skal kunne tilby mer fleksible løsninger, der man også kan komme som mindre grupper uten å legge beslag på hele stedet. Regionstyret ønsker å legge til rette for dette.

En plan for videre renovering, ombygging og utvidelse ligger derfor inne i de vedtak som regionstyret gjorde nå i oktober. Planene inneholder blant annet en møtesal nummer to med plass til 45-60 personer. Dette vil gi Strand den fleksibiliteten som er etterlyst fra mindre grupper som ønsker å leie stedet. Møtesalen er tenkt å kobles til dagens dusjbygg, som vil bli utvidet med 90 kvadratmeter tilbygg. Hytte 1 vil bli revet for å gi plass til nybygget. Disse planene krever godkjenning av Sandefjord kommune.

Mer informasjon om renovering, ombygging og utvidelse kan du lese i vårt meldingsblad «Siste nytt fra regionen» og «Strandnytt». Begge blader er det mulig å laste ned fra denne siden.

Vi lager Kyststi 

Strand leirsted har fått 200.000 kr i gave fra Stiftelsen Sparebank 1 BV. Vi er svært takknemlig for den generøse gaven som gir oss hjelp til å oppgradere og tilgjengeliggjøre  sjøfronten for allmenneheten og funksjonshemmede. På sikt ønsker vi å få til en sammenhengende tursti over hele vår eiendom, som i fremtiden kanskje kan knyttes til det øvrige kyststinettverket på Østerøya. I først omgang blir den nordre delen av stien anlagt med bred gruset vei, benker og skilt. A, B og C antyder plassering av benker og grillplasser. Vi anlegger første del av stien i 2024. 

IMG_0109.HEIC

Strand leirsteds historie

Ved begynnelsen av 1900 tallet, bilde 4.

Strand gård og pensjonat år ca1904 sett fra fjellet øst for Østerøyveien. Til venstre ser man "Villaen fra 1901" Midt i bilde hovedhuset på gården, i dag kalt "Bestyerboligen".

IMG_4530.JPG

Strand kystsanatorium sett fra Storholmen mot vest/Strand. Midt i bilde ser man "Bestyerboligen" og "Villaen" i bakgrunnen. Begge bildene er fra tidlig 1900-tallet.


Strands historie kan dokumenteres helt tilbake til 1402. På slutten av 1800-tallet og til et stykke inn på 1900-tallet, var det kjent som et av landets beste sommerpensjonater. I 1939 begynte Indremisjon (nå Normisjon) sin leirvirksomhet for barn og unge på Strand. Organisasjonen kjøpte leirstedet i 1943 og har siden den gangen utviklet stedet til slik det er i dag. På 1960-tallet ble det gjort store løft med ny møtesal, ny spisesal og kjøkken og 5 nye hytter. På 70-tallet bygget man salongen mellom møtesal og spisesal. I 2007 stod Gjesthuset ferdig med 20 rom og bad. De siste årene, siden 2018, har det meste av bygningsmassen på Strand blitt renovert og oppgradert for nye generasjoner.

Titusener av barn og ungdom har hatt sine somre på Strand. Fortsatt drives det sommerleirer her til glede for barn og ungdom. I tillegg brukes Strand av mange andre typer grupper. Det arrangeres treningsleirer for idrettslag, ledersamlinger, årsmøtehelger, kurs, konferanse, familieturer, selskaper og mange leirer for kirker og organisasjoner.

Strand ligger idyllisk til på Østerøya i Sandefjord med strandlinje mot Mefjorden. Kun 6 km fra sentrum av Sandefjord og 16 km fra Sandefjord Lufthavn Torp, og midt mellom Tønsberg og Larvik. Østerøya er kjent for sine friområder som er godt tilrettelagt for rikt og variert friluftsliv. Skjærgården gir mange muligheter, og ligger flott til for fiske. Kort vei til Skjellvika badestrand. Her kommer man inn på kyststien som strekker seg ca 10 km seg utover Østerøya mot Flautangen og Tønsberg Tønne. Utsikten fra «Tønna» er fantastisk, enten sola skinner eller vinden uler. 

Strand eies av Normisjon region Vestfold Buskerud og drives med kristen profil. Av prinsipielle grunner er det derfor ikke anledning til å severe alkohol på Strand. Vi er medlemmer i Gjestfri. 

Strand drives som en ideell virkesomhet. Årlig mottar vi gaver til drift og øremerkede midler. Har du lyst å gi en gave eller bli fast giver til Strand? Se mer her

Velkommen til Strand!​

bottom of page